UFUND AANBOD

Bij uFund spreken wij uw taal. Wij spelen graag in op uw verwachtingen en streven voortdurend naar excellentie, door u niet alleen het beste rendement, maar ook een veilige investering te garanderen en hierbovenop de beste dienstverlening aan te bieden.

RENDEMENT

Een aantrekkelijk rendement van 9,76% netto*

Het rendement van een Tax Shelter-investering alsook het maximaal in Tax Shelter te investeren bedrag is bij wet bepaald.

Het rendement van een Tax Shelter-investering is vastgelegd en onafhankelijk van het succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel en een bijkomende, gekende premie.

12,02% bruto (9,76% netto)*
5,37% +
6,65% bruto (4,39% netto)*
5,37%
FISCAAL VOORDEEL

De wet stelt dat een vennootschap 310% van de Tax Shelter-investering in mindering mag brengen van haar belastbare basis.

Uitgaande van een investering van 100 en een aanslagvoet van 33,99%, bedraagt het fiscaal voordeel 105,37 (= 100 x 310% x 33,99%), oftewel 5,37% netto rendement op het geïnvesteerde bedrag.

6,65% bruto
(4,39% netto)
BIJKOMENDE PREMIE OP 18 MAANDEN

Bovenop het fiscaal voordeel wordt een bijkomende premie toegekend die berekend wordt over een periode van maximum 18 maanden.

Het bedrag van deze premie is vastgesteld op 4,5%, verhoogd met het geldende Euribortarief (-0,066% voor betalingen in het eerste semester van 2017) en wordt berekend over een periode van 18 maanden.

Dit bijkomend rendement bedraagt momenteel 6,65% bruto van het geïnvesteerde bedrag (4,39% netto).

* Onder “rendement” worden de bedragen verstaan die tijdens de looptijd van de investering worden verkregen.

VOORBEELD VAN EEN VENNOOTSCHAP MET EEN WINST VÓÓR BELASTING VAN € 931.150

Een investering ten belope van € 100.000 resulteert in een nettorendement van € 9.759

2017 tableau offre uFund NL-2.jpg

VEILIGHEID

Een volledig beveiligde investering

uFund heeft veiligheid steeds als een absolute topprioriteit beschouwd voor haar klanten en zet derhalve standaard alle garanties in om uw investering veilig te stellen, zonder bijkomende kosten.

1. due diligences en garantie van goede afloop van het werk

 • Due diligence voorafgaand aan de selectie van de werken
 • Garantie van goede afloop van het werk via “completion bond”, bankgaranties of verzekeringen
 • Nauwgezette opvolging van de geselecteerde werken om de uiteindelijke goede ontvangst van het attest te garanderen

2. garantie inzake het fiscaal voordeel

 • Specifieke verzekering afgesloten bij de Belgische vennootschap Vander Haeghen, handelend voor rekening van Belfius Verzekeringen
 • Volledige vergoeding, nalatigheidsinteresten en brutering van de premie inbegrepen, bij het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel
 • Schriftelijke verbintenis van de (co)producenten aangaande de voorwaarden m.b.t. de uitgaven voor het werk

3. garantie op de bijkomende premie

 • Bedragen ter vergoeding van de bijkomende premies worden op een geblokkeerde, en specifiek daartoe bestemde rekening geplaatst
 • Garantie is onafhankelijk van het bekomen van het fiscaal voordeel

4. ufund garanties

 • Verbintenis die uFund aangaat krachtens de raamovereenkomst
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Extra dekking van de risico’s verbonden aan het fiscaal voordeel voor een optimale veiligheid

Total care dienstverlening

Een persoonlijke begeleiding bij elke stap van uw investering

Inspelen en anticiperen op de behoeften van onze investeerders is steeds de drijfveer van het hele uFund-team geweest.

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u bij in het aanbieden van de beste dienstverlening, zowel voor u als uw boekhouder, en dit bij elke stap van uw investering.

stap 1

voorbereiding

 • Nauwgezette opvolging door een Tax Shelter-expert
 • Bepalen van het optimale investeringsbedrag aan de hand van onze simulatietool, in overleg met uw accountant
 • Beantwoorden van al uw bijkomende vragen, indien nodig in samenspraak met onze specialisten ter zake, alsook externe adviesbureaus

stap 2

beheer

 • Persoonlijke en beveiligde toegang tot het uFund Online-platform
 • Raadplegen en opvragen van uw contracten, reportings en attesten
 • Gepersonaliseerde driemaandelijkse reporting met gedetailleerde boekingen
 • Gepersonaliseerde jaarlijkse reporting voor de aangifte in de vennootschapsbelasting

stap 3

afsluiting

 • Opvragen van uw Tax Shelter-attest
 • Herinnering aangaande de wettelijke termijn voor het verzenden van uw Tax Shelter-attest
 • Permanente aanwezigheid van ons Investor Support-team voor de administratieve afhandeling van uw dossier

BEKIJK HIER ONS UFUND ONLINE-PLATFORM

 • ufo_-_NL_-_slide1.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide2.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide3.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide4.jpg