<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Tax Shelter, een verantwoorde investering

Tal van investeerders koesteren vandaag nieuwe verwachtingen en zien hun investering graag positief besteed. De beoordeling van het maatschappelijk nut van een investering wint aan belang bij de investeerders. In dit verband zijn de betrokken investeerders op zoek naar producten met zowel een financieel rendement als een toegevoegde waarde op maatschappelijk of ecologisch vlak. Dankzij het rendement van nagenoeg 10% netto en de wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de audiovisuele sector en de podiumkunsten, sluit Tax Shelter perfect aan bij deze nieuwe beweging van verantwoord financieren. Bekijk bovenstaande video omtrent de positieve bijdragen van de Tax Shelter-investeringen bij uFund!

09/05/2018

Meer informatie over Tax Shelter?

Gelieve onderstaand formulier in te vullen.