<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Verminder de voorafbetalingen met 35% dankzij Tax Shelter* (2022)

Onder de verschillende maatregelen die door de regering werden genomen in het kader van de “tax shift”, besloot deze laatste de vennootschappen extra te motiveren tot het doen van voorafbetalingen.

Zoals u weet, doet een vennootschap voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden. In 2022 bedraagt het tarief van de vermeerdering 6,75%. Het niet doen van voorafbetalingen zal dus duur uitkomen voor de vennootschappen.

Echter wist u dat het perfect mogelijk is om in de loop van hetzelfde boekjaar te genieten van de voordelen van Tax Shelter in combinatie met voorafbetalingen?

Een dergelijke combinatie staat toe om de thesaurie van de vennootschap te optimaliseren door vroeger te genieten van het fiscaal voordeel.

1. De te storten voorafbetalingen worden met 35% verminderd dankzij Tax Shelter*

Een Tax Shelter-investering verlaagt de belastbare basis en de facto de door de investerende vennootschap verschuldigde belastingen. Dit heeft bijgevolg rechtstreeks een impact op het bedrag van de te storten voorafbetalingen. Concreet betekent dit dat hoe meer de Tax Shelter-investering bedraagt, des te minder de investeerder aan voorafbetalingen dient te doen om een belastingvermeerdering te vermijden.

Laten we het voorbeeld nemen van een vennootschap met afsluitdatum 31/12/2022, die onderworpen is aan de aanslagvoet van 25% en die gewoonlijk haar belastingen door middel van vier identieke voorafbetalingen prefinanciert. In 2022 schat de vennootschap dat zij 300.000 EUR aan belastingen zal moeten betalen en overweegt ze om vier voorafbetalingen van 75.000 EUR te doen.

Indien diezelfde vennootschap in 2021 ook een Tax Shelter-investering doet ten belope van 100.000 EUR, geniet zij als gevolg van deze investering een belastingbesparing van 105.250 EUR (hetzij 100.000 EUR x 421% x 25%). In dat geval bedragen de totaal verschuldigde belastingen nog maar 194.750 EUR, waardoor de vennootschap slechts een voorafbetaling van 48.688 EUR per kwartaal (in plaats van 75.000 EUR) moet doen, hetzij 35% minder voorafbetalingen.

tableau  VA NL-1

2. De investeerder geniet eerder van zijn fiscaal voordeel

In principe geniet een Tax Shelter-investeerder van zijn fiscaal voordeel op het moment dat de vennootschapsbelasting daadwerkelijk verschuldigd is, hetzij twee maanden na ontvangst van zijn aanslagbiljet. Van dit fiscaal voordeel kan echter veel vroeger worden genoten indien de investeerder voorafgaand aan zijn voorafbetalingen een Tax Shelter-investering doet. In dat geval geniet de investeerder van zijn fiscaal voordeel wanneer hij rekening houdt met de gerealiseerde belastingbesparing bij de berekening van de voorafbetalingen, die minder zullen bedragen dan aanvankelijk werd voorzien (zoals hierboven aangegeven in punt 1).

Voorbeeld voor een vennootschap die afsluit op 31/12

VA Blog NL-1

3. U heeft reeds voldoende vooraf betaald? Dan is het alsnog mogelijk om het te veel gestorte bedrag te laten terugbetalen en te genieten van een Tax Shelter-investering

In enkele eenvoudige stappen kan u een deel van uw voorafbetalingen terugvragen en deze combineren met een Tax Shelter-investering:

1 – U dient een officiële aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van uw voorafbetalingen online in via MyMinfin.

2 – U ontvangt de terugbetaling binnen de drie à vier weken.

3- U kan dit bedrag investeren in Tax Shelter en genieten van een potentieel rendement van 9,76%.

Neem nu contact met ons op teneinde de voorafbetalingen te verlagen met 35% en hierbovenop onmiddellijk van het fiscaal voordeel te genieten.

* Voor een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25%, die gewoonlijk haar belastingen door middel van voorafbetalingen prefinanciert en het optimale Tax Shelter-bedrag zou investeren.

**Bron: https://finances.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen 

 

Blog

Netflix en Svod, een opportuniteit voor de belgische producenten ?

Tax Shelter : een verantwoorde investering.

Recente wijzigingen van de Tax Shelter-wet