<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

AL MEER DAN 100 VERKREGEN FISCALE ATTESTEN!

4 december 2013

uFund heeft onlangs haar 104de fiscaal attest verkregen. Dit ongeëvenaard aantal attesten wijst eens te meer op de professionele aanpak van de vennootschap. Met deze fiscale attesten wordt de Tax Shelter-vrijstelling definitief. De attesten worden slechts onder zeer strikte voorwaarden verstrekt. uFund ziet erop toe dat deze voorwaarden worden nageleefd om haar klanten een optimale veiligheid voor hun investeringen te kunnen aanbieden.