<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

VEILIGE EN TRANSPARANTE TAX SHELTER-INVESTERINGEN

4 december 2013

Graag delen wij u mee dat uFund een nieuwe ruling heeft verkregen voor haar Tax Shelter-product. Dit ging gepaard met de publicatie van een nieuwe door de FSMA goedgekeurde prospectus. Dankzij deze goedkeuring kan uFund totale zekerheid en transparantie bieden aan haar investeerder