<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

HERVORMDE TAX SHELTER-WET GAAT IN OP 1 JANUARI 2015

10 december 2014

De Europese Commissie heeft de Belgische overheid meegedeeld dat zij de op 14 februari in de Ministerraad gestemde hervorming van de Tax Shelter-wet heeft goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2015 in werking zal treden.

uFund is tevreden met deze datum van inwerkingtreding daar de hervormde wet pas ingaat met de start van het nieuwe boekjaar van tal van vennootschappen.

Graag stipuleren wij dat in december 2014 gedane investeringen nog steeds onder de huidige regelgeving vallen. De hervormde Tax Shelter-wet heeft m.a.w. geen retroactieve impact op in 2014 gedane investeringen.

Begin 2015 staat het uFund-team klaar om u in detail de hervormde Tax Shelter-wet en de impact hiervan op het Tax Shelter-product van uFund uiteen te zetten.