<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

INWERKINGTREDING VAN DE HERVORMDE TAX SHELTER-WET

11 september 2014

Tot op heden werd er nog geen datum bekendgemaakt aangaande de inwerkingtreding van de hervormde Tax Shelter-wet. De Europese Commissie dient de nieuwe wet eerst goed te keuren alvorens deze in werking kan treden. De Belgische overheid heeft tot dusver geen nadere berichtgeving ontvangen. Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Graag stipuleren wij dat zolang de nieuwe wet niet is ingegaan, de huidige regelgeving inzake Tax Shelter van kracht blijft. uFund kan u dus nog steeds een optimaal en beveiligd product blijven aanbieden. Dit omwille van onze ruling die geldig is tot en met 2015 en onze FSMA goedgekeurde prospectus.

Tenslotte herinneren wij u eraan dat deze hervorming geen retroactieve impact kan en zal hebben op uw reeds gedane Tax Shelter-investeringen.