<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

TAX SHELTER-HERVORMING GOEDGEKEURD

28 april 2014

De hervorming van de Tax Shelter-wet werd vorige week definitief goedgekeurd door Kamer en Senaat. uFund is verheugd met dit nieuws.

De hervorming voorziet in een wettelijk kader dat de investeerders meer veiligheid biedt, dankzij een opvoering van de controles voor de Tax Shelter-marktspelers. uFund pleit hier al geruime tijd voor en de nood aan controles is des te groter geworden als gevolg van de vermoedelijke misbruiken in de sector. uFund heeft immers altijd in alle transparantie samengewerkt met de autoriteiten, maar de opgelegde regels werden tot nog toe niet door alle fondsenwervers nageleefd. Dit zal nu het geval zijn.

Met deze hervorming wordt tevens gewaarborgd dat de investeerder nog steeds een aantrekkelijk rendement ontvangt. Bij de uitwerking van het wetsontwerp heeft uFund ook dit cruciale punt aangevochten bij de autoriteiten.

Het is nu aan de Europese Commissie om zich over de verenigbaarheid van deze hervorming met de Europese regels inzake overheidssteun en culturele uitzondering uit te spreken. De hervorming zal twee maanden na de goedkeuring door de Europese Commissie in werking treden. Het is nog niet bekend wanneer deze goedkeuring wordt gegeven. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.

In tussentijd blijft het huidige stelsel van kracht.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren indienu bijkomende vragen zou hebben.