<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

TAX SHELTER-HERVORMING GOEDGEKEURD IN DE MINISTERRAAD

10 maart 2014

De ministerraad heeft op vrijdag 14 februari ingestemd met een hervorming van de Tax Shelter-wet. uFund is erg tevreden met deze hervorming omdat hiermee wordt gewaarborgd dat de investeerder nog steeds een aantrekkelijk rendement ontvangt terwijl de investering nog veiliger verloopt. Deze nieuwe regeling introduceert de zogenaamde “Tax Shelter-attesten”.

In de nieuwe wet wordt rekening gehouden met alle verzoeken die de deskundigen van uFund bij de regering hebben ingediend:

uFund heeft de laatste maanden nauw samengewerkt met de minister van Financiën om Tax Shelter  zo interessant mogelijk te houden voor de investeerders. De regering ging op al onze verzoeken in en de Tax Shelter-attesten zullen even aantrekkelijk zijn als het huidige systeem.

De hervorming voorziet in een opvoering van de controles voor alle fondsenwervers. uFund pleit hier al geruime tijd voor en de nood aan controles is des te groter geworden als gevolg van de vermoedelijke misbruiken in de sector. Als meest gecontroleerde marktspeler willen we dat de hele sector aan dezelfde regels wordt onderworpen om zodoende totale transparantie te kunnen garanderen. Dit zal in de toekomst dan ook het geval zijn.

De precieze datum waarop de hervorming ingaat is nog niet bekend, echter de nieuwe regeling zou tegen 2015 van kracht moeten zijn, nadat zowel op Belgisch als op Europees niveau de nodige wetgevende aanpassingen werden doorgevoerd. Het staat echter vast dat deze hervorming geen enkele terugwerkende kracht heeft aangaande investeringen die in het kader van het huidige stelsel zijn gedaan.

Contacteer ons voor meer informatie.