<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Umedia wordt ontvangen door minister van Financiën

30 januari 2014

Umedia, het filmbedrijf waartoe uFund behoort, werd op 17 januari ontvangen door minister van Financiën Koen Geens om Tax Shelter gerelateerde elementen aan te halen die voor verbetering vatbaar zijn en om de belangen van de investeerders in het geval van een hervorming te behartigen. Umedia trad op als lid van een delegatie die alle actoren binnen het productie- en financieringsproces van een film vertegenwoordigt: investeerders, fondsenwervers, producenten en regisseurs, dienstverleners alsook de animatiesector.

De delegatie heeft eraan herinnerd dat de sector sinds 2004 een gestage groei heeft gekend dankzij Tax Shelter. Umedia heeft ook om redelijke aanpassingen gevraagd waarmee de belangen van de investeerders, die als belangrijkste schakel binnen het Tax Shelter-systeem optreden, veilig kunnen worden gesteld. Hiermee kan worden gewaarborgd dat de maatregel blijft voortbestaan en dat de werkgelegenheid in de sector behouden blijft.