<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

DE VOORDELEN VERBONDEN AAN INVESTERINGEN IN HET BEGIN VAN HET JAAR

10 maart 2014

Door vroegtijdig in Tax Shelter te investeren kan u uw rendement optimaliseren. In het begin van het jaar beschikken wij immers over een ruimer filmaanbod en kan uw investering bijgevolg optimaal worden gediversifieerd.

Daarnaast kan u door in het begin van het jaar aan Tax Shelter te doen, deze investering verrekenen met het bedrag van uw voorafbetalingen. Een investering in Tax Shelter is een mooi alternatief voor een voorafbetaling, daar een investering in Tax Shelter goed is voor een additionele fiscale aftrek van 51% en dit onmiddellijk na ondertekening van de raamovereenkomst. Bijgevolg beschikt u over meer liquide middelen tot het einde van uw boekjaar. Op uFund Online kan u in functie van uw voorafbetalingen een simulatie maken van uw Tax Shelter-investering.