<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

WAAROM NU INVESTEREN?

10 juni 2014

Zoals u wellicht weet, werd de hervorming van de Tax Shelter-wet goedgekeurd. Deze hervorming dient echter nog door de Europese Commissie te worden goedgekeurd alvorens in werking te treden. Bijgevolg zal de hervormde Tax Shelter-wet normaliter tussen oktober 2014 en januari 2015 van toepassing zijn.

Aangezien de wetgeving dus niet onmiddellijk wordt gewijzigd, blijft de huidige regelgeving van kracht en kan u nog steeds in alle veiligheid blijven investeren onder het huidige Tax Shelter-stelsel. Bovendien heeft de hervorming geen retroactieve impact op uw reeds gedane investeringen.

Vennootschappen wiens boekjaar in juni afsluit, adviseren we om voor eind juni in Tax Shelter te investeren ter fiscale optimalisatie. Een investering in Tax Shelter heeft bovendien een gunstige invloed op het vooraf te betalen bedrag indien u opteert voor voorafbetalingen op 10 juli.

Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en u zullen informeren van zodra wij meer weten over de exacte datum van inwerkingtreding van de hervormde Tax Shelter-wet.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies.