<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

SIMULATIETOOL BIJGEWERKT NA PUBLICATIE VAN HET CNB-ADVIES

29 mei 2015

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de hervormde Tax Shelter-wet begin dit jaar, publiceerde de CBN haar advies over de boekhoudkundige verwerking van een Tax Shelter-investering in hoofde van de investeerder, voor de raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015. uFund heeft haar simulatietool waarmee het optimaal in Tax Shelter te investeren bedrag kan bepaald worden, dan ook bijgewerkt op basis van deze aanbevelingen:

  • In de simulatietool wordt de Tax Shelter-investering voortaan in rekening gebracht als een kost van het boekjaar waarin de raamovereenkomst werd gesloten
  • Ter verduidelijking van de in te vullen velden werden in de simulatietool ook de overeenstemmende codes toegevoegd die worden opgenomen in de jaarrekeningen en de aangifte in de vennootschapsbelasting

De simulatietool is beschikbaar op het platform www.ufundonline.be.