<img height="1" width="1" alt="" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?ev=6032713505911&amp;cd[value]=0.00&amp;cd[currency]=EUR&amp;noscript=1">
FR NL

Onze Oplossing

Als bestuurder-aandeelhouder of beoefenaar van een vrij beroep onder vennootschapsvorm, kan u door middel van een Uptimium-plan uw bezoldiging als bedrijfsleider fiscaal optimaliseren, vergeleken met een dividenduitkering.

Daartoe kent uw vennootschap u kosteloos aandelenopties toe, ter bezoldiging van uw beroepsactiviteit als bestuurder. Dankzij deze verrichting ontvangt u een forfaitair belastbaar voordeel van alle aard, waardoor u op termijn een aantrekkelijke nettobezoldiging kan genieten.

uFunds unieke aanbod steunt op drie pijlers:

icone Uptimium1.png

OPTIMALE BEZOLDIGING

Een toename van het netto-inkomen met 46,4%* ten opzichte van een dividenduitkering

+

scurit.png

BEPERKT
RISICO

Ruling, FSMA-erkenning, financiële en fiscale expertise

+

total_care.png

TOTAL CARE DIENSTVERLENING

Bijstand van specialisten ter zake bij elke stap ter uitvoering van het plan

* Analyse van het historisch rendement voor de jaren 2006 t.e.m. 2016. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst.

DE BEGUNSTIGDEN

Een Uptimium-plan is specifiek bedoeld voor de volgende categorieën van personen:

man company.png
       

BESTUURDERS VAN MANAGEMENT-VENNOOTSCHAPPEN

BEOEFENAARS VAN
VRIJE BEROEPEN
die hun diensten via een managementvennootschap verlenen (advocaat, dokter, notaris, belastingconsulent, enz.)

BESTUURDERS-
AANDEELHOUDERS VAN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

UW VOORDELEN

Tijdens de uitvoering van een Uptimium-plan, kent uw vennootschap u kosteloos aandelenopties toe ter bezoldiging van uw beroepsactiviteit als bestuurder.

Door toepassing van de wet van 26 maart 1999 inzake aandelenopties, geniet de bestuurder de volgende voordelen:

  • Toename van het netto-inkomen met 46%* ten opzichte van een dividenduitkering
  • Forfaitaire en eenmalige belasting op het verkregen voordeel
  • Fiscale aftrekbaarheid van de opties in hoofde van de vennootschap
  • Mechanismen ter beperking van de verliezen bij een daling van de financiële markten

67,6%*
NETTO VAN UW BRUTOBEZOLDIGING

+46,4%*
VERGELEKEN MET EEN DIVIDENDUITKERING

tableau Uptimium 1603 NL.jpg
* Analyse van het historisch rendement voor de jaren 2006 t.e.m. 2016. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst.
** De opties van de Uptimium-oplossing hebben betrekking op een bepaald aantal deelbewijzen van de iShares Core MSCI World UCITS ETF, genoteerd op Euronext Amsterdam (ISIN-code: IE00B4L5Y983) op 2/01/2017.
*** Ervan uitgaande dat er geen aanvullende RSVZ-bijdrage is.

WERKING VAN HET PLAN

Een Uptimium-plan verloopt in 4 stappen. uFunds “Total Care” dienstverlening staat u en uw accountant bij in het aanbieden van de beste dienstverlening bij elke stap van uw plan. Inspelen en anticiperen op de behoeften van onze investeerders is dan ook de drijfveer van het hele uFund-team.

STAP 2
U betaalt via de bedrijfsvoorheffing een forfaitaire belasting op het voordeel van alle aard dat werd ontvangen in stap 1.

STAP 4
Uw vennootschap zal vervolgens de verrichtingen 30 dagen na stap 3 kunnen afronden. Eens afgerond, worden de kosten verbonden aan de opties fiscaal aftrekbaar in hoofde van uw vennootschap.

timeline.png

STAP 1
Uw vennootschap geeft opties uit en kent u deze kosteloos toe, ter bezoldiging van uw beroepsactiviteit als bedrijfsleider.

STAP 3
Ten vroegste na het verstrijken van een periode van 1 jaar en uiterlijk na 8 jaar, verkoopt u de opties aan hun marktwaarde en uw vennootschap koopt tegelijkertijd dekkingsopties aan. De opbrengst uit de verkoop van de opties is niet belastbaar in uw hoofde.

Contact

U had graag bijkomende informatie ontvangen omtrent de mogelijkheid tot fiscale optimalisatie door middel van een Uptimium-plan?

Louizalaan 235
1050 Brussel
investorsupport@ufund.be

Tel. : +32(0)2 372 91 40