<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Bereken uw fiscaal voordeel met onze simulatietool!

Maak een simulatie

WAARSCHUWING

Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 356% van de geïnvesteerde bedragen. De Investering omvat een aantal risico’s die in een door uFund uitgegeven prospectus (pagina’s 16 en 22) worden beschreven.

De minimum investering bedraagt € 10.000 per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel.

De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder. De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen.

Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken.

Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -22,17%).

De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 31 december 2019 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, op basis van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt. Deze operatie is niet beperkt tot een maximaal bedrag.

OK

WAARSCHUWING

Net als elk financieel product, houdt Tax Shelter risico’s in. Het voornaamste risico is dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen. Om dit risico in te dekken heeft uFund een verzekering afgesloten. Raadpleeg hier de beschrijving van deze risico’s alsook van de mechanismen die worden ingezet om uw investering te beschermen.

WAT IS TAX SHELTER?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die in 2003 door de Belgische overheid werd ingevoerd en die gebaseerd is op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Deze staat bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting toe, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, hun belastingen aanzienlijk te verlagen.

In 2017 besloot de Belgische overheid om de Tax Shelter-wetgeving uit te breiden naar de podiumkunsten. Een investeerder kan dus zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van Tax Shelter.
Lees meer

UW RENDEMENT*

Door in Tax Shelter te investeren, doet een vennootschap aan fiscale optimalisatie en wordt haar investering op twee manieren gerentabiliseerd door middel van een fiscaal voordeel en een bijkomende premie.
11,84% bruto 
(9,91% netto)
5,30% +
Fiscaal voordeel
6,54% bruto (4,61% netto)
Bijkomende premie op 18 maanden
* Onder “rendement” worden de bedragen verstaan die over de investeringsperiode worden verkregen. Het rendement is gebaseerd op de veronderstelling van een storting uiterlijk op 31 december 2019.

Lees meer

BEREKEN UW BELASTINGBESPARING

BEREKEN UW BELASTINGBESPARING

Wil u graag weten hoeveel een Tax-Shelter-investering kan opbrengen voor uw vennootschap?

Stap 1

Uw gegevens

Stap 2

Uw resultaat

 • *Dit bedrag kan positief of negatief zijn. In geval van een negatief bedrag, volstaat het om het minteken (-) zonder spatie voor het bedrag in te vullen. Bijvoorbeeld "-10 000”.

  **Elke Investeerder dient, indien nodig met de hulp van zijn raadgevers, zijn juridische en fiscale situatie na te gaan.

 • Door dit formulier in te vullen aanvaard ik om commerciële e-mails te ontvangen met betrekking tot de producten van uFund.

  • Dhr.
  • Mevr.
0

Dit is het bedrag dat een Tax Shelter-investering bij uFund zou opbrengen voor uw vennootschap.

 • Geïnvesteerd bedrag :0
 • Belastingbesparing :0
 • Bijkomend rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (bruto) :0
 • Totaal rendement (netto) :0

Dit is een geraamd bedrag. Maak een afspraak indien u een gedetailleerde en exacte berekening wenst te ontvangen.
Een Tax Shelter-adviseur van uFund neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Icon phoneEEN AFSPRAAK MAKEN Icon mouseIk wens online in te tekenen

uFund Aanbod

Wil u in Tax Shelter investeren?

Bij uFund spreken wij uw taal. Dit door u naast het wettelijk maximaal toegestane rendement, beschermingsmechanismen voor uw investering te bieden, bovenop een hoogstaande dienstverlening.

rendement.png

rendement

De Tax Shelter-wet voorziet in een zeer aantrekkelijk rendement van nagenoeg 10% netto op 18 maanden. Dit niet-actuarieel rendement bestaat uit twee delen:

 • Een fiscaal voordeel
 • Een bijkomende premie
Lees meer
security.png

verzekering

uFund zet standaard een reeks beschermingsmechanismen in met als doel u een optimale veiligheid te bieden, zonder bijkomende kosten:

 • Due diligence en garantie van goede afloop van het werk
 • Verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel
 • Bijkomende premie op een aparte, specifieke rekening
 • Verbintenis van uFund en Verzekering BA Beroep
Lees meer
total_care.png

TOTAL CARE
DIENSTVERLENING

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u bij in het aanbieden van een persoonlijke begeleiding en dit bij elke stap van uw investering:

 • De voorbereiding
 • Het dagelijks beheer
 • De afsluiting van uw investering
Lees meer

UFUND: EEN TRANSPARANT AANBOD

uFund biedt haar investeerders volledige transparantie en verbindt zich ertoe de door de Tax Shelter-wet opgelegde regels na te leven.

> ERKENNING FOD FINANCIËN

uFund werd door het Ministerie van Financiën erkend als in aanmerking komende tussenpersoon. 

> PROSPECTUS

Bovendien beschikt uFund sinds 22 januari 2019 over een door de FSMA goedgekeurd prospectus waarin het aanbod van uFund   uitvoerig wordt beschreven (minimum investeringsbedrag t.w.v. € 10.000 - geldig voor de periode van 23/01/2019 tot en met 22/01/2020). Graag nodigen wij u uit dit document te raadplegen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.


download het prospectus

> WAARSCHUWING

Net als elk financieel product, houdt Tax Shelter risico’s in. Het voornaamste risico is dat het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen. Om dit risico in te dekken heeft uFund een verzekering afgesloten. Raadpleeg hier de beschrijving van deze risico’s alsook van de mechanismen die worden ingezet om uw investering te beschermen.

uFund, uw Tax Shelter-partner

uFund, uw Tax Shelter partner

uFund is de pionier van Tax Shelter in België. Dankzij haar innovatieve aanpak en nauwgezette afstemming op de behoeften van de investeerder, groeide de vennootschap snel uit tot marktleider. Het voortdurend combineren van financiële expertise met diepgaande kennis op het vlak van audiovisuele productie en podiumkunsten, kenmerkt dan ook uFunds unieke positie in de markt.
Meer weten

* Marktaandeel berekend op basis van de cijfers verschenen in een krantenartikel van L'Echo op 4 januari 2019.

** Onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Dedicated Research in april 2016: 99% van onze klanten gaf aan "eerder tevreden” of “zeer tevreden” te zijn m.b.t. de vraag “Uw algemene indruk van uFund”.
Maak een afspraak
Wij danken u voor uw aanvraag.
Uw Tax Shelter-adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een afspraak maken

U wenst bijkomende toelichtingen over de mogelijkheid tot fiscale optimalisatie van uw vennootschap door middel van Tax Shelter?
Uw Tax Shelter-adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

CONTACT

Onze helpdesk beantwoordt al uw vragen.

investorsupport@ufund.be +32 (0)2 372 91 40