<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Voor de producenten


U bent als Belgische producent momenteel op zoek naar financiering voor een podiumwerk, audiovisuele productie of videospel?

De Belgische Tax Shelter is een fiscale maatregel die bedoeld is om de productie van audiovisuele werken, podiumkunsten en videospellen te steunen.

Zowel Belgische als internationale coproducties komen in aanmerking voor Tax Shelter, zolang aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Als producent kan u door middel van Tax Shelter een deel van uw totale in aanmerking komende Europese uitgaven financieren.

De investeerder geniet van een fiscaal voordeel terwijl de audiovisuele sector of de podiumkunsten fondsen toegewezen krijgen waar ze normaliter geen aanspraak zouden kunnen op maken.

Ten slotte ontvangt de overheid opbrengsten (gemiddeld 1,21 euro) voor elke in Tax Shelter geïnvesteerde euro, dankzij de in de sector gedane uitgaven (inkomstenbelasting, btw-inkomsten, enz.).

 

Uw project indienen


U bent op zoek naar financiering voor een audiovisuele productie of podiumwerk?
Contacteer ons