<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  

Tax Shelter : een win-win-win systeem


Tax Shelter staat bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting toe om, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, hun beslastbare basis aanzienlijk te verlagen.

Dit systeem biedt een investeerder de mogelijkheid om een audiovisueel werk (film, serie, documentaire), podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) of videospel financieel te steunen.

 

Investeren in Tax Shelter komt ten goede aan de bedrijven, de filmindustrie of de podiumkunsten alsook de overheid.

De investeerder geniet immers van een fiscaal voordeel terwijl de audiovisuele sector en de podiumkunsten fondsen toegewezen krijgen die normaal gezien niet beschikbaar zouden zijn. Ten slotte ontvangt de overheid opbrengsten (gemiddeld 1,21 euro) voor elke in Tax Shelter geïnvesteerde euro, dankzij de in de sector gedane uitgaven (inkomstenbelasting, btw-inkomsten, enz.).

Waarom Tax Shelter ?


1-economie-impot
Een belastingbesparing die hoger is dan het geïnvesteerde bedrag

2-02
Een potentieel rendement van 14,43% netto op 18 maanden 

3-02
Een verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel* (105,25% van de investering)

4-02
Een steun aan de Belgische culturele sector

*De verzekering afgesloten bij Circles Group dekt in principe en onder voorbehoud van de weigeringen omwille van het commissieniveau van uFund. Een recent gunstige uitspraak in dit verband oordeelde echter dat uFund het wettelijk bepaald plafond naleeft.

Komt uw bedrijf in aanmerking voor Tax Shelter?


Om in aanmerking te komen voor een Tax Shelter-investering dient een vennootschap aan verschillende voorwaarden te voldoen:

  • De investeerder is een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de standaard vennootschapsbelasting, of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die in België onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners.
  • De investeerder mag geen productievennootschap zijn, noch een vennootschap verbonden met een productievennootschap of een televisieomroep.
  • De belastingvrijstelling mag niet hoger zijn dan € 1.000.000 of 50% van de belastbare gereserveerde winst (code 1080 PN van de belastingaangifte) vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve.
  • Het maximale bedrag van de investering bedraagt € 237.529 per jaar en per vennootschap.
  • Bij uFund bedraagt de minimum intekening 10.000 euro.
0
0

Opgelet: Elke Investeerder dient, indien nodig met de hulp van zijn of haar raadgevers, zijn of haar juridische en fiscale situatie na te gaan op de mogelijkheid om te investeren.

 

Simulatie


U had graag geweten hoeveel een Tax Shelter-investering kan opbrengen voor uw vennootschap?

Bereken onmiddellijk uw belastingbesparing met onze simulatietool.

Gelieve ons prospectus te raadplegen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

4 stappen voor een geslaagde investering


1-02
 
Bepaling van het investeringsbedrag
2-02
 

Ondertekening van de raamovereenkomst voor de afsluit van uw vennootschap 

3-02
 

Boekhoudkundige en fiscale verwerking met de hulp van onze fiscale experten

4-02
 

Ontvangst van het Tax Shelter-attest 

(uiterlijk op 31 december van het vierde jaar na ondertekening van de raamovereenkomst) 

Een afspraak maken


U kan ons een bericht versturen via de contact-pagina om vrijblijvend een afspraak te maken.