<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Onze voordelen


De 4 pijlers van het uFund-aanbod

ufund rendement

Rendement

uFund assurance

Verzekering

ufund total care

Klantenservice

expertise uFund

Expertise

Een potentieel rendement van nagenoeg 14%*


Het rendement van een Tax Shelter-investering is vastgelegd en onafhankelijk van het succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen:

14,79%netto
5,25%
+
9,54% netto

BIJKOMENDE PREMIE OP 18 MAANDEN
Bovenop het fiscaal voordeel wordt een bijkomende premie toegekend die berekend wordt over een periode van maximum 18 maanden. Het bedrag van deze premie is vastgesteld op 4,5%, verhoogd met het geldende Euribortarief (3,981% voor betalingen in het eerste semester van 2024) en wordt berekend over een periode van 18 maanden. Dit bijkomend rendement bedraagt momenteel 12,72% bruto van het geïnvesteerde bedrag (9,54% netto)*.

FISCAAL VOORDEEL
De wet stelt dat een vennootschap, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, 421% van de Tax Shelter-investering in mindering mag brengen van haar belastbare basis met betrekking tot het aanslagjaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend. Uitgaande van een investering van 100 en een aanslagvoet van 25%, bedraagt het fiscaal voordeel 105,25 (= 100 x 421% x 25%), oftewel 5,25% netto rendement op het geïnvesteerde bedrag.

* Voor elke Tax Shelter-investering waarvan de storting plaatsvindt tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2024. Het voorgestelde rendement is afhankelijk van het verkrijgen van het volledige fiscale attest.

De investering omvat bepaalde risico’s. Gelieve ons prospectus te raadplegen.

 

Een fiscaal voordeel gedekt door een verzekering


Due diligence en garantie van goede afloop van het werk

 

Selectie van de werken op basis van een due diligence.

Voltooiing van het werk gegarandeerd door een “completion bond”, bankgaranties of verzekeringen.

Nauwgezette opvolging van de geselecteerde producties en podiumwerken.

Verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel (105,25% van de investering)

 

Specifieke verzekering afgesloten bij Circles Group (binnen de grenzen van de uitsluitingen).

Volledige vergoeding, nalatigheidsinteresten en brutering van de premie inbegrepen, bij het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van Tax Shelter-attest.

Schriftelijke verbintenis van de (co)producenten aangaande het naleven van de voorwaarden m.b.t. de uitgaven voor het werk.

Overige mechanismen

Bedragen ter vergoeding van de bijkomende premies worden op een specifiek daartoe bestemde rekening geplaatst.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Total Care: een gepersonaliseerde begeleiding bij elke stap van uw investering


Inspelen en anticiperen op de behoeften van onze investeerders is steeds de drijfveer van het hele uFund-team geweest.

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u bij in het aanbieden van de beste dienstverlening, zowel voor u als uw accountant, en dit bij elke stap van uw investering.

1
Voorbereiding

✓ Nauwgezette opvolging door ons team van Tax Shelter-experten.
✓ Bepalen van het optimale investeringsbedrag aan de hand van onze simulatietool, in overleg met uw accountant.
✓ Beantwoorden van al uw bijkomende vragen, indien nodig in samenspraak met onze specialisten ter zake, alsook externe adviesbureaus.

2
Beheer

✓ Persoonlijke en beveiligde toegang tot het uFund Online-platform.
✓ Raadplegen en opvragen van uw raamovereenkomsten, reportings en attesten.
✓ Gepersonaliseerde driemaandelijkse reporting met gedetailleerde boekingen.
✓ Gepersonaliseerde jaarlijkse reporting voor de aangifte in de vennootschapsbelasting.

3
Afsluiting

✓ Opvragen van uw Tax Shelter-attest.
✓ Herinnering aangaande de wettelijke termijn voor het verzenden van uw Tax Shelter-attest.
✓ Permanente aanwezigheid van ons Investor Support-team voor de administratieve afhandeling van uw dossier.

Het beveiligde uFund Online-platform:

uFund in cijfers


0
0
0
0