<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

UFUND AANBOD

Bij uFund spreken wij uw taal. Dit door u naast het wettelijk maximaal toegestane rendement, beschermingsmechanismen voor uw investering te bieden, bovenop een hoogstaande dienstverlening.

RENDEMENT

Een aantrekkelijk rendement van nagenoeg 10% netto*

Het rendement van een Tax Shelter-investering alsook het maximaal in Tax Shelter te investeren bedrag is bij wet bepaald.

Het rendement van een Tax Shelter-investering is vastgelegd en onafhankelijk van het succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel en een bijkomende, gekende premie.

AANSLAGJAAR 2021

9,76% netto (11,27% bruto)
5,25% +
4,51% netto (6,02% bruto)
FISCAAL VOORDEEL

De wet stelt dat een vennootschap, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, 421% van de Tax Shelter-investering in mindering mag brengen van haar belastbare basis met betrekking tot het aanslagjaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend. Uitgaande van een investering van 100 en een aanslagvoet van 25%, bedraagt het fiscaal voordeel 105,25 (= 100 x 421% x 25%), oftewel 5,25% netto rendement op het geïnvesteerde bedrag.

BIJKOMENDE PREMIE OP 18 MAANDEN

Bovenop het fiscaal voordeel wordt een bijkomende premie toegekend die berekend wordt over een periode van maximum 18 maanden. Het bedrag van deze premie is vastgesteld op 4,5%, verhoogd met het geldende Euribortarief (-0,488% voor betalingen in het eerste semester van 2021) en wordt berekend over een periode van 18 maanden. Dit bijkomend rendement bedraagt momenteel 6,02% bruto van het geïnvesteerde bedrag (4,51% netto)*.

AANSLAGJAAR 2020**

9,84 % netto (11,75% bruto)
5,30% +
4,54 % netto (6,45% bruto)
FISCAAL VOORDEEL

Voor aanslagjaar 2021 bedraagt het tarief in de vennootschapsbelasting 29,58%. De belastingvrijstelling bedraagt 356% van de investering, oftewel 5,30% netto rendement op het geïnvesteerde bedrag.

* Voor elke Tax Shelter-investering waarvan de storting plaatsvindt tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 
** Voor elke Raamovereenkomst gesloten tijdens een boekjaar dat voor 1 januari 2020 is aangevangen.

VOORBEELD VAN EEN VENNOOTSCHAP MET EEN WINST VÓÓR BELASTING VAN € 1.000.000 EN EEN AANSLAGVOET VAN 25%

Een investering ten belope van € 100.000 resulteert in een nettorendement van € 9.764

tableau site 2S NL 2021

VERZEKERING

EEN FISCAAL VOORDEEL GEDEKT DOOR EEN VERZEKERING

uFund zet standaard een reeks beschermingsmechanismen voor uw investering in, zonder bijkomende kosten.

1. due diligences en garantie van goede afloop van het werk

 • Due diligence voorafgaand aan de selectie van de werken
 • Garantie van goede afloop van het werk via “completion bond”, bankgaranties of verzekeringen
 • Nauwgezette opvolging van de geselecteerde werken om de uiteindelijke goede ontvangst van het attest te garanderen

2. VERZEKERING TER DEKKING VAN HET FISCAAL VOORDEEL

 • Specifieke verzekering afgesloten bij Circles Group*
 • Volledige vergoeding, nalatigheidsinteresten en brutering van de premie inbegrepen, bij het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel (zie toepassingsvoorwaarden in het prospectus)
 • Schriftelijke verbintenis van de (co)producenten aangaande de voorwaarden m.b.t. de uitgaven voor het werk
* De verzekering afgesloten bij Circles Group dekt in principe en onder voorbehoud van de weigeringen omwille van het commissieniveau van uFund. Een recent gunstige uitspraak hieromtrent verklaart echter dat uFund het wettelijk bepaald plafond respecteert.

3. Bijkomende premie op een aparte, specifieke rekening

 • Bedragen ter vergoeding van de bijkomende premies worden op een specifiek daartoe bestemde rekening geplaatst
 • Mechanisme onafhankelijke van de verzekering ter dekking van het fiscaal voordeel

4. Verbintenis van uFund en Verzekering BA Beroep

 • Verbintenis die uFund aangaat krachtens de raamovereenkomst
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Total care dienstverlening

Een persoonlijke begeleiding bij elke stap van uw investering

Inspelen en anticiperen op de behoeften van onze investeerders is steeds de drijfveer van het hele uFund-team geweest.

uFunds “Total Care” dienstverlening staat u bij in het aanbieden van de beste dienstverlening, zowel voor u als uw boekhouder, en dit bij elke stap van uw investering.

stap 1

voorbereiding

 • Nauwgezette opvolging door een Tax Shelter-expert
 • Bepalen van het optimale investeringsbedrag aan de hand van onze simulatietool, in overleg met uw accountant
 • Beantwoorden van al uw bijkomende vragen, indien nodig in samenspraak met onze specialisten ter zake, alsook externe adviesbureaus

stap 2

beheer

 • Persoonlijke en beveiligde toegang tot het uFund Online-platform
 • Raadplegen en opvragen van uw raamovereenkomsten, reportings en attesten
 • Gepersonaliseerde driemaandelijkse reporting met gedetailleerde boekingen
 • Gepersonaliseerde jaarlijkse reporting voor de aangifte in de vennootschapsbelasting

stap 3

afsluiting

 • Opvragen van uw Tax Shelter-attest
 • Herinnering aangaande de wettelijke termijn voor het verzenden van uw Tax Shelter-attest
 • Permanente aanwezigheid van ons Investor Support-team voor de administratieve afhandeling van uw dossier

BEKIJK HIER ONS UFUND ONLINE-PLATFORM

 • ufo_-_NL_-_slide1.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide2.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide3.jpg
 • ufo_-_NL_-_slide4.jpg