<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Steunmaatregelen voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten

Steunmaatregelen voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten

In het kader van de gezondheidscrisis werden een reeks uitzonderlijke maatregelen inzake Tax Shelter genomen in de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Ter ondersteuning van de audiovisuele sector en de podiumkunsten heeft de regering de volgende maatregelen ingevoerd:

1. Verhoging van de maximale vrijstelling

De maximale vrijstellingen worden verhoogd tot 1.700.000 euro (in de plaats van 850.000 euro) voor de vennootschappen die uiterlijk op 30 december 2020 afsluiten en tot 2.000.000 euro (in de plaats van 1.000.000 euro) voor de vennootschappen die afsluiten tussen 31 december 2020 en 31 december 2021. Overeenkomstig de wet van 14 februari 2022, werd deze termijn verlengd tot 31 december 2022.

De maximale investering bedraagt aldus respectievelijk 477.528 euro (1.700.000 euro/356%) of 475.059 euro (2.000.000 euro/421%) al naargelang de afsluitdatum van de vennootschap.

2. Verlenging van de termijn voor het verrichten van de uitgaven

Voor alle projecten die betrokken zijn door de gezondheidscrisis zullen de producenten genieten van een extra periode van 12 maanden voor het verrichten van de in aanmerking komende uitgaven op de audiovisuele producties en de podiumwerken.

De termijnen worden derhalve opgetrokken naar 30 maanden (in de plaats van 18 maanden) voor de audiovisuele productie en naar 36 maanden (in de plaats van 24 maanden) voor de podiumwerken en de animatiefilms.

Bovendien zal de termijn voor het verkrijgen van het Tax Shelter-attest m.b.t. deze betrokken werken ook worden verlengd met één jaar (31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend). De desbetreffende vrijstelling zal aldus uiterlijk in het aanslagjaar verbonden met het vijfde belastbaar tijdperk kunnen worden toegekend.

3. Eerder verrichte uitgaven

De producenten zullen een deel van de uitgaven verbonden met de in dit jaar heropgestarte projecten retroactief kunnen financieren door middel van de Tax Shelter-fondsen die eind 2020 zullen worden opgehaald.

Blog

Cinema for All in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en uFund

Twee door uFund gefinancierde films op het filmfestival van Cannes

Verminder de voorafbetalingen met 35% dankzij Tax Shelter* (2022)