<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1592025654268073&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Simulatie  
uFund Online  
Nederlands

Tax Shelter : een verantwoorde investering.

Tax Shelter : een verantwoorde investering.

Tax Shelter staat Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting toe om hun belastbare basis te verlagen. Vennootschappen die aan Tax Shelter doen genieten van een rendement van 10% op hun gedane investering en ondersteunen tegelijkertijd de audiovisuele sector en de podiumkunsten in België. Tax Shelter sluit perfect aan bij de nieuwe tendens van verantwoord financieren.

De opgehaalde fondsen zullen worden aangewend ter financiering van projecten waarvan de productie-uitgaven worden verricht op Belgisch grondgebied. België staat immers garant voor een grote diversiteit aan decors en gevarieerde landschappen, alsook een rijk architecturaal erfgoed dat uitermate geschikt is voor filmopnames.

Sinds de invoering van Tax Shelter is het volume aan audiovisuele producties die in België werden opgenomen meer dan verdubbeld, waardoor het aantal directe en indirecte banen in de audiovisuele sector ook aanzienlijk is toegenomen, evenals de productie-uitgaven op ons grondgebied.

In 2019 was de Tax Shelter-markt goed voor zo’n 180 M€ opgehaalde fondsen. Hierbovenop is deze door de Belgische federale regering ingevoerde fiscale stimulans ondertussen goed voor in totaal meer dan 1 miljard euro die sinds 2004 werd geïnvesteerd in zowel audiovisuele productie als (sinds 2017) podiumkunsten.

uFund is één van de meest prominente fondsenwervers en al meer dan 15 jaar marktleider. Dankzij de bijdrage van haar meer dan 2.500 investeerders kon ze sinds haar oprichting maar liefst 485 films en 148 podiumwerken financieren. Deze financiële operatie komt aldus ten goede aan de vennootschappen, de audiovisuele sector en de podiumkunsten, alsook de overheid. Tax Shelter genereert een bijkomende economische activiteit die zorgt voor een hogere inkomst dan de verlaagde belastingen die aan de investeerders worden toegekend. Het is een win-win-win operatie aangezien de drie bovenvermelde partijen er baat bij hebben.

Bovendien geniet ons land ook van regionale fondsen zoals Wallimage, Screen Brussels of Screen Flanders, die financiële steun bieden aan de audiovisuele sector waarvoor er aanzienlijke uitgaven worden verricht op Belgisch grondgebied. Deze uitgaven moeten binnen een bepaald kader en onder bepaalde voorwaarden worden verricht ter bevordering van de lokale economie. Naast de deelname aan de promotie van de audiovisuele productie, dragen deze fondsen ook bij aan de ondersteuning van de sector.

Als voorbeeld kunnen we de film “The Deep House” aanhalen, een coproductie met Umedia onder de regie van Alexandre Bustillo en door uFund gefinancierd via Tax Shelter. Deze film werd geproduceerd door Radar Films en Forecast Pictures en werd grotendeels opgenomen in België te midden van de grootste onderwaterstudio van Europa, de Lites Studio in Vilvoorde. Daarnaast kon het project ook genieten van de bijdrage van Screen Flanders en Wallimage.

 

Blog

Verminder de voorafbetalingen met 35% dankzij Tax Shelter* (2022)

Tax Shelter gaat open voor videogames

Netflix en Svod, een opportuniteit voor de belgische producenten ?